DGBC publiceert vergelijking ‘BREEAM-NL In-Use en WELL Building Standard’

BREEAM-NL wordt sinds 2010 gebruikt om de duurzaamheidsprestaties van gebouwen te beoordelen. Mede door de intrede van de WELL Building Standard (IWBI) geniet de gezondheid van mensen in gebouwen meer aandacht. Maar hoe verhouden deze twee keurmerken zich tot elkaar? Dutch Green Building Council (DGBC) zocht het uit en publiceert vandaag de whitepaperHet beoordelen van gezondheid en welzijn bij gebouwen – synergie tussen BREEAM-NL In-Use en WELL’.

Hot item

Veel organisaties en instellingen erkennen het belang van een duurzaam én gezond gebouw. Gezondheid is een hot item“, stelt auteur en programmamanager Thomas Metz van DGBC over de aanleiding voor de publicatie. “Daarnaast zijn voor het schema BREEAM-NL Nieuwbouw en Renovatie de overeenkomsten en verschillen tussen beide certificeringsmethodieken al geanalyseerd en gepubliceerd. DGBC ontving naar aanleiding hiervan veel vragen over een soortgelijke analyse tussen BREEAM-NL In-Use en WELL”. Om deze vragen te beantwoorden wordt door middel van de whitepaper verhelderd hoe WELL en BREEAM-NL In-Use de duurzaamheid en gezondheid van bestaande gebouwen beoordelen.

Resultaten

De scope van beide keurmerken blijkt het voornaamste verschil te zijn. Waarbij WELL zich puur richt op de gezondheid en het welzijn van mensen in gebouwen, aanschouwt BREEAM-NL In-Use de duurzaamheid van gebouwen vanuit een integrale benadering. BREEAM-NL In-Use stelt bijvoorbeeld ook eisen op het gebied van de energieprestatie, de verzameling en minimalisering van afvalstromen en de ecologische waarde van het gebouw. WELL daarentegen stelt verdiepende en aanvullende gezondheidscriteria door bijvoorbeeld ook eisen te stellen aan de voeding, beweging en mentale gezondheid van gebouwgebruikers.

BREEAM-NL In-Use en WELL hebben echter ook een aantal raakvlakken. Dit blijkt wel uit de categorie ‘Gezondheid’ in BREEAM-NL In-Use. De overlap is voornamelijk terug te vinden in de ‘hardere’, gebouwtechnische kant. Beide certificeringsmethodieken stellen eisen aan het binnenklimaat, zoals het verlichtingsniveau, de luchtkwaliteit en het thermisch comfort. Deze credits komen voornamelijk terug in deel 1, Asset, en deel 2, Beheer, van BREEAM-NL In-Use. WELL maakt hierbij gebruik van normen en standaarden afkomstig uit Amerika, inmiddels aangevuld met enkele Europese equivalenten, waarbij BREEAM-NL In-Use toegespitst is op de Nederlandse normen.

Versterkende werking

Thomas Metz benadrukt dat beide beoordelingsinstrumenten elkaar juist versterken en elkaar niet uitsluiten. “De opgave voor het verduurzamen van de gebouwde omgeving is groot. WELL geeft hier een aanvulling op door gezondheid van en in gebouwen op diepgaande wijze te toetsen. In een optimale situatie wordt een gezondheidscertificering als WELL aanvullend uitgevoerd op een duurzaamheidscertificering als BREEAM-NL In-Use. Deze analyse laat zien waar de overlap is, waarmee de aanvulling effectief kan worden uitgevoerd.

Crosswalk BREEAM-NL en WELL

De huidige publicatie is van informatieve aard. IWBI en de DGBC hebben de intentie om bij de lancering van de update van WELL, een nieuwe vergelijking (crosswalks) te publiceren. Aan de hand van deze crosswalk is het mogelijk om bewijsvoering wederzijds te accepteren, indien gelijkwaardigheid tussen criteria-eisen is waargenomen.

Tags:
,
Geen reactie's

Geef een reactie