Nederlandse exposanten trokken zich collectief terug voor Orgatec

In de week voorafgaand aan het annuleren van de Orgatec 2020 door de Koelnmesse, hebben de Nederlandse exposanten collectief hun deelname ingetrokken. De Vereniging voor Inrichtings Professionals (V.I.P.) speelde hierin een coördinerende rol en slaagde er in het belang van de Nederlandse inrichtingsbranche als geheel te verenigen met de individuele belangen van soms concurrerende bedrijven.

Roderik Mos heeft als bestuurslid van de branchevereniging gemengde gevoelens bij de uiteindelijke annulering van de Orgatec: “Voor iedere fabrikant is de Orgatec hét evenement waar we allemaal naar uitkijken. Waar we kunnen laten zien waar we staan, waar we contacten onderhouden met onze klanten, leveranciers en branchegenoten maar zeker ook nieuwe business vinden. Echter is er nu eenmaal sprake van een nieuwe realiteit. Een realiteit die onzeker is en risico’s met zich meebrengt. En die realiteit bracht met zich mee dat de Orgatec niet op dezelfde manier als altijd georganiseerd kon worden. Die twijfel past niet, niet als bedrijven nog geen twee maanden vooruit kunnen kijken.”

V.I.P. neemt voortouw in gesprekken met Koelnmesse

Hij vervolgt: “Alle fabrikanten vroegen zich de afgelopen maanden af, of en op welke manier, de beurs gehouden zou moeten worden. Dat het anders zou zijn dan ten tijde van de aanmelding bekend was, was zeker. Vanuit de V.I.P. hebben we bij onze leden een vinger aan de pols gehouden met betrekking tot de Orgatec en hoorden we veelal dezelfde geluiden. Twijfel en onbegrip. Op een bepaald moment hebben we op verzoek van de leden als branchevereniging besloten om het voortouw te nemen in de gesprekken met de Koelnmesse. Dat is in wezen ook de taak van een branchevereniging, bij een Orgatec spelen vele belangen. Op persoonlijke titel als exposant een gevecht aangaan met de organisatie is niet wenselijk, simpelweg omdat de beursdeelname in de toekomst voor velen cruciaal is. Sommige partijen nemen al deel aan de Orgatec sinds de jaren 90’. Die relatie met de organisatie wil je niet op het spel zetten.

Teveel onzekerheden voor V.I.P.-leden

De V.I.P. voerde de afgelopen periode samen met een aantal leden, diverse gesprekken met vertegenwoordigers van de Orgatec-organisatie. Doel van die gesprekken was voornamelijk om uitstel van de beurs te bewerkstelligen maar ook meer helderheid te krijgen over de manier waarop de Koelnmesse om zou gaan met Covid-19 restricties en risico’s mocht de beurs toch plaatsvinden in 2020.

Gedurende deze gesprekken bleek dat de Koelnmesse weliswaar erg ver wilde gaan om binnen haar mogelijkheden een volwaardige beurs te organiseren, maar dat dit voor de leden van de V.I.P. teveel onzekerheden met zich meebracht.

V.I.P. stelt samen met leden een collectieve annuleringsbrief op

“Hoewel we zeer constructieve gesprekken hebben gehad en vanuit de beurs diverse voorstellen zijn gedaan om tot een situatie te komen die voor alle partijen acceptabel was, bleek uiteindelijk dat de definitieve vorm van de Orgatec 2020 voor de exposanten onvoldoende meerwaarde zou hebben. Sterker nog, de manier waarop bezoekers de Orgatec 2020 zouden beleven zou in onze ogen afbreuk doen aan de merkwaarde van onze leden maar vooral ook aan de exclusieve naam die de Orgatec in haar succesvolle historie heeft opgebouwd. 

Als gevolg daarvan heeft de V.I.P. met haar leden overlegd en een annuleringsbrief opgesteld waarmee tot vorige week 29 van de 32 Nederlandse exposanten (2900 m2 totaal) de annulering van hun deelname kenbaar maakten. De brief en het initiatief zijn ook gedeeld met de directie van een aantal buitenlandse deelnemers uit o.a. Polen en Duitsland. 

Ondanks dat dit mogelijk voor de Orgatec een doorslaggevende ontwikkeling was om tot het cancelen van de gehele beurs over te gaan, vinden wij als V.I.P. het voor onze leden een goede ontwikkeling dat de beurs is geannuleerd om hiervoor genoemde redenen. Veel mensen zijn opgelucht. We hebben door de actie ook nieuwe leden geworven.”

Uniek in Europa

De manier waarop de Nederlandse fabrikanten zich samen met de branchevereniging collectief hebben opgesteld is vrij uniek in Europa. Geen andere brancheorganisatie op het gebied van kantoorinrichting is in Europa in staat geweest de individuele verschillen van de leden te overbruggen om vanuit een gezamenlijk belang te kunnen opereren. 

Mos besluit: “Zoals ik eerder aangaf is het resultaat dubbel. Iedereen had het liefste een succesvolle Orgatec georganiseerd, maar ik ben wel trots op de collectiviteit en het daaropvolgende resultaat dat we als branchevereniging hebben weten te realiseren. In goede tijden is een vereniging vaak vooral gezellig en informatief. In slechtere tijden zie je dat een vereniging van grotere toegevoegde waarde kan zijn. We zijn er daarnaast van overtuigd dat de Orgatec in 2022 boeiender, vernieuwender en interessanter wordt dan ooit tevoren. En daar zijn we nu al enthousiast over.

Tags:
Geen reactie's

Geef een reactie