Privacy

Privacyverklaring Vereniging van Inrichtingsprofessionals (VIP)

Sinds 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing.

Dit houdt voor VIP concreet in:

 • VIP houdt alleen (persoons)gegevens bij die relevant zijn voor het functioneren van de vereniging.
 • VIP is volledig transparant in de (persoons)gegevens die gearchiveerd worden.
 • VIP deelt (persoons)gegevens alleen met haar leden, niet met derden.
 • VIP heeft in de basis alleen lidbedrijven. De namen van deze lidbedrijven worden met goedvinden van het bedrijf op de website gepubliceerd in het ledenregister. Deze namen zijn via hyperlinks gekoppeld aan de websites van de leden. Eventuele persoonsgegevens op die websites vallen onder de verantwoordelijk van de leden zelf.
 • VIP zal actief om toestemming vragen, indien (persoons)gegevens opgeslagen worden die verder gaan dan de gerechtvaardigde belangen van de vereniging.

De (persoons)gegevens die VIP verzamelt en vastlegt zijn:

 • De bedrijfsnaam
 • De adresgegevens van het bedrijf (bezoek-, post- en factuuradres)
 • De activiteiten die een bedrijf uitvoert
 • De namen van degenen die namens het bedrijf lid zijn
 • De contactgevens (e-mailadressen, telefoonnummers en dergelijke)

De bewaartermijn van gegevens is:

 • Notulen van vergaderingen, presentielijsten, presentaties, artikelen en dergelijke: ongelimiteerd
 • Fiscaal relevante gegevens: 7 jaar
 • Voor foto’s van ledenbijeenkomsten en –evenementen, die gebruikt worden voor publicitaire doeleinden en die nadrukkelijk één of enkele personen betreft, zal toestemming worden gevraagd voor gebruik. Overzichtsfoto’s zullen wel gebruikt worden zonder daarvoor gevraagde toestemming. Voor elke bijeenkomst geldt dat er gevraagd zal worden of aanwezigen bezwaar hebben tegen het maken van foto’s en het gebruik daarvan. Met eventuele wensen zal rekening worden gehouden.

Dit statement kan te allen tijde door ons worden gewijzigd. Deze versie is voor het laatst herzien in mei 2018.

Als u contact met ons wilt opnemen met betrekking tot deze verklaring kunt u contact met het secretariaat:

Vereniging van InrichtingsProfessionals, Edisonweg 3, 1446 TM Purmerend, telefonisch bereikbaar: 0299-646611.