VERBINDEN

De VIP heeft een grote diversiteit aan leden uit verschillende marktdisciplines. Tijdens de evenementen is tijdens een borrel ruim de mogelijkheid om te netwerken en kennis te maken (of delen) met branchegenoten.

KENNIS DELEN

De VIP is een platform waarbij gemakkelijk branchegerelateerde kennis kan worden uitgewisseld over binnen en buitenlandse regelgeving, marktontwikkelingen, trends en duurzaamheid.

INSPIREREN

Wij organiseren jaarlijks verschillende inspirerende evenementen en bijeenkomsten met bevlogen gastsprekers. Deze worden opgevolgd met bruikbare tips die aanzetten tot actie.