Productiviteit, Feedback en Interactie centraal tijdens toekomstgericht congres van de VIP

Afgelopen dinsdag vond onder grote belangstelling het symposium van de V.I.P. plaats met als onderwerp “De mogelijkheden van het Internet of Things ter bevordering van de gezondheid van medewerkers”. In het Oude Tolhuis in Utrecht troffen tientallen professionals uit de kantoormeubelindustrie elkaar. Drie sprekers belichten vanuit verschillende invalshoeken het onderwerp van deze dag, waarbij de grootste gemene deler ‘productiviteit, feedback en interactie’ was.

Samenwerking tussen mens en machine wordt meer en meer natuurlijk

Peter Ros is toekomststrateeg en medeoprichter van Permanent Bèta. Aan de hand van sprekende voorbeelden liet hij in anderhalf uur zien welke kant de maatschappij zich op beweegt en welke ontwikkelingen er gaande zijn. De samenwerking tussen mensen en machines, al dan niet via internet, zal een steeds natuurlijker karakter krijgen waarbij de mens middels sensoren continu feedback krijgt over de omgeving en zichzelf in die omgeving. Voorbeelden daarvan zijn ontwikkelingen als ‘quantified self’ en DNA-sequencing. Daarbij kondigen zich nieuwe ontwikkelingen aan in de vorm van AI, Synthetic Biology en 4D Printing. Als kantoorinrichter vraag je je altijd af hoe je je klanten het beste kunt faciliteren.

Die vraag zal met de huidige snelle ontwikkelingen meer en meer opgeld doen: Hoe faciliteer je de werknemer in zijn omgeving die meer en meer interactief zal zijn en feedback aan die werknemer zal leveren? Of nog een stap verder: Hoe draag je bij aan de productiviteit van de werknemer door hem of haar van de passende tools qua inrichting te voorzien? Volgens Peter Ros gaat op termijn bezit over naar een ‘as a service’ economie. Houdt er daarbij rekening mee dat we de impact van nieuwe technologieën op de korte termijn meestal overschatten, maar op de lange termijn meestal onderschatten.

WELL als richtlijn voor verbetering kantooromgeving

Als tweede spreker ging Nils Bonder, directeur van BAM Concernhuisvesting, in op de ontwikkeling die huisvesting in de historie heeft ondergaan. Treffend daarin is dat sinds het eigendom van kantoren veelal naar vastgoedpartijen is gegaan in plaats van ondernemingen als eigenaar van hun pand, er een verandering is gekomen in huisvesting als middel voor productiviteitsverbetering naar huisvesting als winstgenerator. Meer mensen op dezelfde oppervlakte, minder ramen om energiekosten te verlagen, minder ventilatie etc. Het gevolg was een verslechtering van het klimaat op kantoren. The video op theindoorgeneration.com is een indringend beeld van de gevolgen van deze ontwikkeling.

Vanuit zijn rol bij de BAM en als manager van AM is Peter een vurig pleitbezorger van het gebruik van de WELL richtlijn om de kwaliteit van kantoren te verbeteren. Waar BREEAM en LEED met name gericht zijn op de invloed van een kantoor op onze planeet, is WELL vooral gericht op de invloed van een kantooromgeving op de mens.  Nils gaf als opvallend voorbeeld het AM huis waarbij de Nils als huurder heeft aangegeven 10 euro per vierkante meter meer te willen betalen als het pand blijft voldoen aan WELL richtlijnen. Juist WELL is geen momentopname bij oplevering van een pand, maar een periodieke toetsing waarbij de mens centraal staat.

VIGO geeft inzicht in welbevinden medewerkers op kantoor

Tenslotte kwam Alexander van der Heijden aan het woord. Als directeur en oprichter van VIGO schetste hij de manier waarop VIGO door middel van nieuwe technologie medewerkers inzicht in hun welbevinden op hun werkplek. Waar krijg je energie van en wat kost je energie? De app die VIGO heeft ontwikkeld, meet in dagelijkse 2-minuten vragensessies waar de medewerker zich goed bij voelt en waar verandering nodig is. De feedback die de app geeft aan de medewerker kan als basis dienen voor een gesprek met HR maar geeft ook waardevolle informatie aan de werknemer zelf.

De eerste spreker, Peter Ros, sprak al over ‘quantified self’, een ontwikkeling waarbij je eigen prestaties continu gemonitord worden. Denk maar eens aan stappentellers, hartslagmeters en andere functies die nu al in je telefoon zitten. Vigo levert je informatie over jezelf in je eigen werkomgeving. In je eigen persoonlijke dashboard krijg je meer inzicht in wat je drijft en waar je tegenaan loopt. VIGO stimuleert je om zelf initiatief te nemen en veel gerichtere ondersteuning te kunnen vragen waardoor je welbevinden en daardoor ook je arbeidsproductiviteit stijgt.  Met VIGO heb je de tools in handen om doorlopend te verbeteren en ben je niet meer alleen afhankelijk van het jaarlijkse functioneringsgesprek.

En toen was het tijd voor een borrel

De bijeenkomst afgelopen dinsdag werd traditioneel afgesloten met een borrel, en zoals altijd blijkt de kantoorinrichtingswereld een branche waarin iedereen elkaar kent wat leidt tot geanimeerde gesprekken, leuke ontmoetingen, nieuwe contacten en veel lachende gezichten.

Geen reactie's

Geef een reactie